Kalite Politikamız

İletişim

Uluslararası standartlar doğrultusunda doğru metot izleyerek sisteme uygun biçimde üretimi gerçekleştirmek.,

İmalat süreçlerini sürekli iyileştirme ve yenilik sağlayarak gerçekleştirmek.,

Yeni fikir yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirmeyi gerçekleştirmek.,

Yasal gereklere uygunluk sağlamayı ve sürdürmeyi gerçekleştirmek.,

Tedarikçiler ile ilişkileri şeffaf bir biçimde ortak noktada desteklemeyi ve genişletmeyi gerçekleştirmek.,

Çalışan personeli aktif katılıma özendirmeyi gerçekleştirmek.,

İş güvenliği ve yasalarla yönetmeyi gerçekleştirmek.,

Tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği ve iş sürekliliği sağlamayı gerçekleştirmek.,

Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlamayı ve sürekli cevap verebilmeyi gerçekleştirmek.,

Müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamayı gerçekleştirmek.,

İmalat konusunda sahip olduğumuz yüksek bilgi birikim ve tecrübemizi gelişen teknoloji ile sürekli destekleyerek çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile gelecekteki beklentilerin karşılanması temel amacımızı oluşturmaktadır. Sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak sektörümüzde tercih edilen kuruluş olmaktır.,